توقیف ۵ تن نمک تقلبی و غیر مجاز با عنوان نمک “دریاچه ارومیه “
توقیف ۵ تن نمک تقلبی و غیر مجاز با عنوان نمک “دریاچه ارومیه “

عصر تبریز: ۵ تن نمک تقلبی و غیر مجاز با عنوان نمک ” دریاچه ارومیه ” در سمنان کشف و توقیف شد. به گزارش برنا، با پیگیری های به عمل آمده توسط کارشناس رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو،تیم بازرسی با حضور مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در اسرع وقت […]

عصر تبریز: ۵ تن نمک تقلبی و غیر مجاز با عنوان نمک ” دریاچه ارومیه ” در سمنان کشف و توقیف شد.

a06b2852-b270-4074-b00e-f202b895a69c

به گزارش برنا، با پیگیری های به عمل آمده توسط کارشناس رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو،تیم بازرسی با حضور مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در اسرع وقت به محل موسسه مراجعه و پس از بازرسی به عمل آمده از موسسه مشخص شد واحد متخلف اقدام به تولید نمک صنعتی و غیر خوراکی و بسته بندی آن “تحت عنوان نمک دریاچه ارومیه “با نشان تجاری جعلی “سپیده “می کرده استş

هژیر فامیلی در این خصوص گفت : در بازدید به عمل آمده و کشف تخلف از موسسه مذکور ، مقدار تقریبی ۵ تن نمک غیر خوراکی و صنعتی با عنوان نمک دریاچه ارومیه که آماده عرضه به بازار بود کشف و توقیف شد.