اینان از قتل کدام نیمروز در هلهله اند ؟
اینان از قتل کدام نیمروز در هلهله اند ؟

عصر تبریز: فاجعه خونینی که امسال هنگام رمی جمرات در سرزمین منا رخ داد، ایران اسلامی و جهان اسلام را در فضای مصیبت و اندوه فرو برد و “به‌معنای واقعی کلمه عید را عزا کرد. مهدی نعلبندی فعال فرهنگی، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیویی و تلویزیونی، کارگردان، نویسنده تبریزی و مشاور مدیر کل صدا و […]

عصر تبریز: فاجعه خونینی که امسال هنگام رمی جمرات در سرزمین منا رخ داد، ایران اسلامی و جهان اسلام را در فضای مصیبت و اندوه فرو برد و “به‌معنای واقعی کلمه عید را عزا کرد.

e1a325047b148c9441be2b14c42dc196_L

مهدی نعلبندی فعال فرهنگی، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیویی و تلویزیونی، کارگردان، نویسنده تبریزی و مشاور مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت:

دلتنگی غریبی دارم این روزها. فکر منا رهایم نمی کند.

دل و ماع نوشتن ندارم. فرصتش را هم در مصاف جلسات متعدد باخته ام. گاهی آنقدر دلتنگ نوشتن یله و رها می شوم که نگو.

روزهای غریبی است. از جلالی خبری نیست. گمشده منا.

سنگینم. سنگین و پر از بغض.

با فردایی که انگار در راه است. فردایی که شاید به محض رسیدن با انکار منتظرانش مواجه شود. فردای سبز انتقام خون های به ناحق ریخته. فردای آدینه های تکراری خالی از عطر ظهور. فردایی که پژواک تک  نیمروز سربریده ی مانده در زیر سم ستوران لشکر تحریف است. فردایی که گویی چشم در چشم منتظرانش دوخته با عطر سیبی سرخ که از گودال مناجاتی خونین تا فراز نیزه های افراشته تا  آسمان معاشقه را آکنده بود.

 

سخت است باور خورشید.

سخت است پاسخ سلام زمان در پژواک قسم وحی.

سخت است تردید را سربریدن و سرنبریدن به تردید.

سخت است شنیدن شماتت از باورهای ادکلن زده ی مذبذب مغرور.

سخت است گام برداشتن در جغرافیای آیه های آیینه به دست.

سخت است زیستن مرگی مردد.

نشتری نمک سود بر پشت و عطشی نشسته بر دل داغدار آرمانی مذبوح.

کجاست مرکب خورشید؟

خبری از حقیقت سربریده آورده ای ذوالجناح شه انداخته ی سر به زیر ؟

دریاب حر مردد میان حرم و حرمله را.

نمی شنوی تکبیرهای خرناس وار حنجره های حقدآگین بر سر سری جدا افتاده از تن را؟

اینان از قتل کدام نیمروز در هلهله اند ؟

آه ای خورشید منزل گرفته بر منبر سنان قرآن بخوان.

قرآن بخوان.

.

.

.

.

مهدی نعلبندی / ۸ مهر ۹۴