پست سیاسی امیر نوری در کنار رضا عطاران با گریم زنانه!+عکس
پست سیاسی امیر نوری در کنار رضا عطاران با گریم زنانه!+عکس

عصر تبریز: امیر نوری با انتشار این عکس نوشته: نگاه ویژه از راه دور به دست دادن با اوباما که کارزشتی بود اما مادر چاوز رو بوسیدن هیچم زشت نبود.  

عصر تبریز: امیر نوری با انتشار این عکس نوشته: نگاه ویژه از راه دور به دست دادن با اوباما که کارزشتی بود اما مادر چاوز رو بوسیدن هیچم زشت نبود.

n00055220-b