تمدید نام نویسی تکمیل ظرفیت آزاد اسلامی
تمدید نام نویسی تکمیل ظرفیت آزاد اسلامی

عصر تبریز: معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مهلت نام نویسی تکمیل ظرفیت آزمون‌های دکتری تخصصی،کارشناسی ارشد و رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۳ مهر تمدید شد. دکتر علوی فاضل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه همه متقاضیان می توانند برای نام نویسی […]

عصر تبریز: معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مهلت نام نویسی تکمیل ظرفیت آزمون‌های دکتری تخصصی،کارشناسی ارشد و رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۳ مهر تمدید شد.

دکتر علوی فاضل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه همه متقاضیان می توانند برای نام نویسی تکمیل ظرفیت به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند، افزود: اسامی پذیرفته شدگان تا ۲۰ مهر اعلام خواهد شد و شروع به تحصیل پذیرفته شدگان تابع تقویم آموزشی دانشگاه خواهد بود.