نقش کورش کبیر و مصدق در مذاکرات زمان احمدی‌نژاد
نقش کورش کبیر و مصدق در مذاکرات زمان احمدی‌نژاد

عصر تبریز: ژرار آرو سفیر فرانسه در امریکا مدعی شد که در زمان احمدی نژاد عملا مذاکره ای بین ایران و پنج بعلاوه یک صورت نمی گرفته است. وی افزود: زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد، مذاکرات متوقف شد و من می توانم بگویم که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ هیچ مذاکره ای […]

IMG_20150604_231828-1

عصر تبریز: ژرار آرو سفیر فرانسه در امریکا مدعی شد که در زمان احمدی نژاد عملا مذاکره ای بین ایران و پنج بعلاوه یک صورت نمی گرفته است. وی افزود: زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد، مذاکرات متوقف شد و من می توانم بگویم که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ هیچ مذاکره ای صورت نگرفت. سفیر فرانسه در آمریکا اضافه کرد: من به عنوان مذاکره کننده هسته ای فرانسه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، چندین بار با ایرانی ها دیدار کردم. در آن سال ها ایرانی ها هرگز وارد مذاکره نشدند. مذاکرات با ایران اینگونه بود، ساعت نخست به کوروش کبیر اختصاص داشت، ساعت دوم به مصدق، و ساعت سوم به حقوق مردم ایران. این یک واقعیت است. در سال ۲۰۰۶، امریکایی ها، روس ها و چینی ها به محلق شدند و سپس نخستین قطعنامه علیه ایران با درخواست توقف غنی سازی صادر شد، اما ایرانی ها به آن تن ندادند. این خیلی مهم بود که روس ها و چینی ها با ما بودند.