الهام علی‌اف: ایران کشور دوست و برادر ما است
الهام علی‌اف: ایران کشور دوست و برادر ما است
رییس جمهوری آذربایجان گفت: ایران کشور دوست و برادر ما است و مرزهای هوایی و زمینی اش را جهت ارسال سلاح به سوی ارمنستان را بست.

به گزارش عصر تبریز، علی اف روز جمعه در پیامی به مردم این کشور به  مناسبت آزادسازی شهر «آغدام» جمهوری آذربایجان  از اشغال نیروهای ارمنی که از طریق شبکه های تلویزیونی این کشور به طور زنده پخش شد، اظهار داشت: روسیه ناراضی است، من می دانم چرا، چون ایران به آنها اجازه ارسال سلاح به ارمنستان را نداد. ایران کشور دوست و برادر ماست و مرزهای هوایی و زمینی اش را جهت ارسال سلاح به سوی ارمنستان را بست.

رییس جمهوری آذربایجان افزود: ایران  درخواست ما در این زمینه را در نظر گرفت و نخواست که با این سلاح  ها شهروندان جمهوری آذربایجان کشته شوند.

وی با تاکید بر این که ارمنستان در میان کشورهای همسایه در انزوا بسر می برد، گفت : گرجستان نیز موضع مشابه را اتخاذ کرده و حریم  هوایی خود را بسته است.

علی اف در بخشی از سخنان خود در باره شرایط عادی سازی روابط جمهوری آذربایجان با ارمنستان گفت: اگر نیروهای با عقل سلیم در ارمنستان به قدرت برسند آماده برقراری روابط عادی با آنها هستیم.

علی اف در ادامه سخنان خود تلاش های جمهوری آذربایجان در راستای اجرای پروژه های اقتصادی مهم در منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: همه این تلاش ها به گسترش همکاری های منطقه ای تحرک بخشید.

به گفته  رییس جمهوری آذربایجان همه پروژه های اقتصادی با مشارکت این کشور از جمله پروژه های انرژی، حمل و نقل و بشردوستانه به گسرتش همکاری های منطقه ای کمک کرده است.

علی اف افزود: ما حتی یک قدم اشتباه هم نگذاشتیم تا مشکلی برای همسایگان ایجاد کند و بنا بر این روابط خوب با کشورهای همسایه داریم  و این همکاری می تواند برای بسیاری الگو باشد.

وی با انتقاد از سیاست ارمنستان گفت: آنها سرزمینهای جمهوری آذربایجان را اشغال کرده، ادعای ارضی علیه ترکیه دارند و اکنون هم از  روسیه ابراز نارضایتی می کنند.