نماینده مجلس: طرح صیانت قابل تصویب نیست
نماینده مجلس: طرح صیانت قابل تصویب نیست
عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس گفت: این طرح به دلیل عدم هماهنگی با نیازهای جامعه قابل تصویب نیست.

به گزارش عصرتبریز، غلامرضا نوری قزلجه در گفت وگویی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح صیانت در کمیسیون، گفت: طرح صیانت با این شاکله‌ای که دارد، قابل تصویب نخواهد بود و به صلاح هم نیست؛ زیرا طرحی تقابلی و در جهت محدودیت است و هماهنگی هم با نیاز‌های جامعه ندارد.

او افزود: امضاء‌ها برای بازگشت این طرح به صحن جمع آوری و تقدیم هیات رئیسه شده است و هر وقت در دستور قرار گرفت، رأی گیری برای تعیین تکلیف آن انجام می‌شود و حتی می‌تواند مسکوت هم بماند؛ البته ما مخالفتی با ساماندهی فضای مجازی نداریم و معتقدیم در این خصوص به قانونگذاری هم نیاز داریم، اما این قوانین باید متناسب با زمان و اقتضای تکنولوژی باشد و بهتر است که دولت برای آن لایحه‌ای تنظیم کند.

عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، تصریح کرد: احساس می‌کنم مدتی است فضاسازی با پیامک‌ها و اکانت‌های جعلی صورت می‌گیرد تا فضای مجازی را مشکل آفرین و فضایی نشان دهد که به مقدسات مردم توهین می‌کند، اما مجلس تسلیم این فضاسازی‌ها نخواهد شد؛ چراکه باور‌ها و اعتقادات، برای ما هم مهم است و اگر می‌خواهیم تصویر عزیزان ما در صفحات مجازی حذف نشود باید روش تعاملی را انتخاب کنیم، زیرا روش تقابلی که در پیش گرفته شده است ما را به هدف نمی‌رساند.

او اظهار داشت: این روش تقابلی باعث گسترش استفاده از فیلترینگ‌ها و دسترسی به صفحات غیراخلاقی در جامعه شده است که ناشی از عملکرد‌های نادرست ما در ساماندهی فضای مجازی است.