آزادی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تبریز
آزادی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تبریز
با پیگیری رئیس دانشگاه تبریز، دانشجویان بازداشتی وقایع اخیر در این دانشگاه آزاد شدند.

به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه تبریز، با پیگیری‌های صفر نصراله‌زاده، رئیس دانشگاه تبریز و دیگر مسئولین استانی و با نظر مساعد دادستان مرکز استان، دستور آزادی دانشجویان بازداشت شده در وقایع اخیر صادر شد.

این امر در راستای تفکیک دانشجویان از لیدرهای آشوب و اخلال در نظم عمومی انجام می‌گیرد که تحت تأثیر جوسازی‌های برخی عوامل دشمن قرار گرفته بودند.