لغو تحریم های شورای امنیت؛ تناقض در برخی اخبار
لغو تحریم های شورای امنیت؛ تناقض در برخی اخبار

عصر تبریز: توافق بزرگ و به قول آقای ظریف توافق خوب حاصل شد، و از همین امروز طرفین مذاکره کننده از دستاوردهای خود خبر می دادند. در مدت زمان کمی بعد از جلسه خبری کوتاه مدت قبل از مذاکره پشت درهای بسته که بیانیه ای کوتاه از سوی آقای ظریف و خانم موگرینی خوانده شد. […]

۴۶۹۰۷۶

عصر تبریز: توافق بزرگ و به قول آقای ظریف توافق خوب حاصل شد، و از همین امروز طرفین مذاکره کننده از دستاوردهای خود خبر می دادند.

در مدت زمان کمی بعد از جلسه خبری کوتاه مدت قبل از مذاکره پشت درهای بسته که بیانیه ای کوتاه از سوی آقای ظریف و خانم موگرینی خوانده شد. از سوی طرف ایرانی   محورهای اصلی متن توافق بند به بند منتشر گردید، و یکی از مهمترین این سرفصلها لغو تمام تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بود، که آقای روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی خود بر این مورد تاکید نمودند. اما آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود اعلام کرد که تمامی تحریم ها منجمله تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر لغو نشده است. البته بی شک طرفین سعی می نمایند تا امتیازات بدست آورده خود را برجسته تر نشان دهند، اما ابهامات از همین روز اول خود را نشان می دهد.

در این خصوص خانم دکتر زینب قاسمی- تحلیل گر و کارشناس مسائل آمریکا طی گفتگویی گفت:

با توجه به اینکه هنوز متن اصلی ۱۰۰ صفحه ای توافق جامع منتشر نشده است و خبرها هنوز غیر مستند و بیشتر به گونه ای است که مصرف داخلی دارد، تناقضاتی مشاهده می شود. البته ظاهرا تحریم های حقوق بشر از تحریم های مربوط به پرونده هسته ای ایران جدا است و همانطور که آیت الله خامنه ای هم گفتند: امروز تحریم های هسته ای تمام می شود و فردا تحریم های حقوق بشر مطرح می گردد.

یکی از نگرانی های موجود مخالفت کنگره با مفاد مندرج در متن اصلی توافق جامع است و زمانی کار اوباما سخت خواهد شد که ۳/۲ اعضای کنگره رای منفی بدهند. در حال حاضر لابی اسرائیل تبلیغات وسیعی  یا به عبارتی بزرگترین کمپین تا به امروز را بر علیه توافق جامع به صورت رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی آغاز نموده است تا بر رای کنگره اثر بگذارد.

به هر حال ایران در جریان این مذاکرات انعطاف خوبی از خود نشان داد و در صورت مخالف کنگره آمریکا، ایران و افکار عمومی آمریکا را مقصر می داند. البته اوباما اعلام کرده که در صورت مخالفت کنگره رای آنها را وتو خواهد کرد، اما حداقل به عنوان سنگ اندازی های کنگره در مسیر برداشته شدن تحریم های آمریکا این نگرانی به قوت خود باقی می ماند.