مسمومیت دسته‌جمعی با ماست فاسد در ملکان
مسمومیت دسته‌جمعی با ماست فاسد در ملکان

عصر تبریز/دیارملکان: معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ملکان در جمع خبرنگاران شهرستان ملکان در این خصوص اظهار کرد: در یک میهمانی خانوادگی، بزرگ خانواده ای در روستای آروق از توابع شهرستان ملکان اقدام به دادن میهمانی به فرزندان، نوه ها و نتیجه های خود کرده بود که در این مراسم ۱۷ نفر از افراد […]

عصر تبریز/دیارملکان: معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ملکان در جمع خبرنگاران شهرستان ملکان در این خصوص اظهار کرد: در یک میهمانی خانوادگی، بزرگ خانواده ای در روستای آروق از توابع شهرستان ملکان اقدام به دادن میهمانی به فرزندان، نوه ها و نتیجه های خود کرده بود که در این مراسم ۱۷ نفر از افراد حاضر به علت استفاده از ماست شور فاسد دچار مسمومیت شده بودند.
حقیری گفت: حال عمومی همه بیماران خوب است و ۱۰ نفر از آنها تا به امروز از بیمارستان های ملکان و تبریز ترخیص شده اند.
وی با رد شایعه فوت این افراد در این حادثه گفت: ۱۰ نفر از این بیماران ترخیص شده اند و حال هفت نفر از مسموم شدگان این حادثه هم خوب است ولی به جهت رعایت برخی موارد بهداشتی این افراد فعلا تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته اند.
حقیری تهیه چکیده ماست سنتی و عدم استفاده از ماست پاستوریزه و بهداشتی در این شهرستان را یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی دانست و افزود: این ماست که به صورت سنتی تهیه و مدت زمان زیادی مانده بود فاسد شده و باعث مسمومیت این افراد شده بود.
وی ادامه داد: به علت فرهنگ و سنت رایج در ملکان به جای استفاده از ماست پاستوریزه شده و بهداشتی اقدام به تهیه چکیده ماست در این منطقه می شود که نگهداری طولانی مدت آن باعث ایجاد سمی غیر شیمیایی و تولید میکروب در آن می شود که اهالی و خانواده های ملکان باید ضمن عدم استفاده از مواد غذایی سنتی مواظب بهداشت خود باشند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ملکان در جمع خبرنگاران شهرستان ملکان در این خصوص اظهار کرد: در یک میهمانی خانوادگی، بزرگ خانواده ای در روستای آروق از توابع شهرستان ملکان اقدام به دادن میهمانی به فرزندان، نوه ها و نتیجه های خود کرده بود که در این مراسم ۱۷ نفر از افراد حاضر به علت استفاده از ماست شور فاسد دچار مسمومیت شده بودند.
حقیری گفت: حال عمومی همه بیماران خوب است و ۱۰ نفر از آنها تا به امروز از بیمارستان های ملکان و تبریز ترخیص شده اند.
وی با رد شایعه فوت این افراد در این حادثه گفت: ۱۰ نفر از این بیماران ترخیص شده اند و حال هفت نفر از مسموم شدگان این حادثه هم خوب است ولی به جهت رعایت برخی موارد بهداشتی این افراد فعلا تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته اند.
حقیری تهیه چکیده ماست سنتی و عدم استفاده از ماست پاستوریزه و بهداشتی در این شهرستان را یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی دانست و افزود: این ماست که به صورت سنتی تهیه و مدت زمان زیادی مانده بود فاسد شده و باعث مسمومیت این افراد شده بود.
وی ادامه داد: به علت فرهنگ و سنت رایج در ملکان به جای استفاده از ماست پاستوریزه شده و بهداشتی اقدام به تهیه چکیده ماست در این منطقه می شود که نگهداری طولانی مدت آن باعث ایجاد سمی غیر شیمیایی و تولید میکروب در آن می شود که اهالی و خانواده های ملکان باید ضمن عدم استفاده از مواد غذایی سنتی مواظب بهداشت خود باشند.