شمخانی به تبریز می آید
شمخانی به تبریز می آید

عصر تبریز: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، طی سفری یک روزه، پنجشنبه(۲۹مرداد) به تبریز سفر می کند. این حضور به دعوت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری صورت می گیرد. شمخانی در این سفر پس از زیارت مزار شهدای وادی رحمت در جلسه شورای مدیران اداری استان شرکت خواهد کرد و در همایش […]

عصر تبریز: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، طی سفری یک روزه، پنجشنبه(۲۹مرداد) به تبریز سفر می کند.

این حضور به دعوت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری صورت می گیرد.

شمخانی در این سفر پس از زیارت مزار شهدای وادی رحمت در جلسه شورای مدیران اداری استان شرکت خواهد کرد و در همایش پیشکسوتان حضور پیدا می کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در ادامه سفر یک روزه خود همچنین با جمعی از اساتید دانشگاهی دیدار می کند.