طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه کلید خورد
طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه کلید خورد

عصر تبریز: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: اولین دستگاه حفرتونل انتقال آب از غرب کشور به دریاچه ارومیه، منتقل شده و در حال مونتاژ است و تا دوماه آینده نصب این دستگاه تمام و حفر تونل انتقال ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه اغاز می شود. به نوشته خراسان، محمدرضا […]

عصر تبریز: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: اولین دستگاه حفرتونل انتقال آب از غرب کشور به دریاچه ارومیه، منتقل شده و در حال مونتاژ است و تا دوماه آینده نصب این دستگاه تمام و حفر تونل انتقال ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه اغاز می شود.

به نوشته خراسان، محمدرضا رضا زاده با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح دو دستگاه حفاری خریداری شده است، افزود: حجم آب تعیین شده از سد کانیسید درغرب کشور با حفر تونلی بیش از ۳۰ کیلومتر به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.

وی زمان اغاز انتقال آب را درسال ۹۷و ابتدای سال ۹۸ دانست وتصریح کرد: تونل این پروژه به دو قطعه تقسیم شده است که هرقطعه با یک دستگاه حفاری خواهد شد؛ دستگاه اول هم اکنون در کارگاه درحال مونتاژ است ودستگاه دوم تا بهمن ماه به بندرعباس وسپس به کارگاه منتقل و حفاری دوم نیز ازسال آینده اغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران با اشاره به اینکه زیرساخت های اجرای طرح آماده شده است ، گفت: با توجه به اینکه حفاری دوم از زیرکوه شروع می شود؛ تونل دسترسی برای انتقال دستگاه ، احداث شده است وهم اکنون در حال حفاری محلی هستیم که دستگاه برای شروع کار باید در آن قرار بگیرد.

رضازاده با اشاره به مطالعات لازم برای انتقال آب ازدریای خزر به دریاچه ارومیه تصریح کرد: با توجه به حساسیت های زیست محیطی این پروژه در دریای خزر و دریاچه ارومیه ، اجرای آن با درنظرگرفتن همه جوانب انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای مطالعات طرح انتقال آب خزر به ارومیه از بهترین مشاوران ایرانی و خارجی در جهان دعوت به همکاری شده است ، افزود : نتیجه مطالعات تا یک سال آینده مشخص و درصورت مثبت بودن آن مراحل بعدی پروژه نیز اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران گفت: در صورتی که اصولی بودن اجرای این طرح مشخص نشود ادامه بقیه روند کار ممکن نیست.