اینفوگرافی؛ رتبه بندی کشور ها از لحاظ نمایه پیشرفت فوتبال/  رتبه ۳۶ برای ایران
اینفوگرافی؛ رتبه بندی کشور ها از لحاظ نمایه پیشرفت فوتبال/  رتبه ۳۶ برای ایران

عصر تبریز: پیشرفت فوتبال در کشورهای عضو فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) در چه مرحله ای قرار دارد؟ محاسبه نمایه پیشرفت فوتبال برای نخستین بار توسط دانشمندان دانشگاه اقتصاد روسیه به نام پلخانوف در سال ۲۰۱۵ میلادی انجام شد. این نمایه ۱۱ شاخص در سه گروه دستاوردهای ورزشی تیم های ملی و باشگاه ها، میزان […]

۵۸۰۶۸۷

عصر تبریز: پیشرفت فوتبال در کشورهای عضو فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) در چه مرحله ای قرار دارد؟

محاسبه نمایه پیشرفت فوتبال برای نخستین بار توسط دانشمندان دانشگاه اقتصاد روسیه به نام پلخانوف در سال ۲۰۱۵ میلادی انجام شد. این نمایه ۱۱ شاخص در سه گروه دستاوردهای ورزشی تیم های ملی و باشگاه ها، میزان محبوبیت فوتبال و شرایط بیرونی برای پیشرفت فوتبال را در نظر می گیرد.

این طرح در راستای ایجاد مدل یگانه ارزیابی سطح پیشرفت فوتبال در همه کشور های عضو فیفا قرار دارد. نتایج آن در کنترل و تنظیم برنامه های رشد به فدراسیون های ملی فوتبال کمک خواهند کرد. این نتایج همچنین به فدراسیون های ملی فوتبال امکان می دهند توجه خویش  را معطوف شاخص های کلیدی دارای بیشترین تاثیر مثبت بر پیشرفت درازمدت فوتبال کنند.