۵۰درصد چاه های حفر شده در حوضه آبریز ارومیه غیرمجاز است
۵۰درصد چاه های حفر شده در حوضه آبریز ارومیه غیرمجاز است

عصر تبریز:  مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با بیان اینکه ۵۰درصد چاه های حفر شده در حوضه آبریز ارومیه غیرمجاز است، گفت: اگر بخواهیم در چهارچوب نظام تخصیص آب برای احیای دریاچه ارومیه حرکت کنیم باید استان آذربایجان غربی یک میلیارد مترمکعب و استان آذربایجان شرقی ۴۰۰ میلیون […]

عصر تبریز:  مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با بیان اینکه ۵۰درصد چاه های حفر شده در حوضه آبریز ارومیه غیرمجاز است، گفت: اگر بخواهیم در چهارچوب نظام تخصیص آب برای احیای دریاچه ارومیه حرکت کنیم باید استان آذربایجان غربی یک میلیارد مترمکعب و استان آذربایجان شرقی ۴۰۰ میلیون مترمکعب از برداشت خود بکاهند.

مرتضی موسوی مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به جمعیت ۵٫۳ میلیون نفری حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: بیش از ۵۰درصد جمعیت آذربایجان شرقی و حدود ۴۳ درصد از جمعیت استان آذربایجان غربی و کمتر از ۵درصد جمعیت استان کردستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند.

وی با بیان اینکه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۲ سد وجود دارد که در سالهای اخیر حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب آب را تنظیم می کنند، افزود: از این میزان حدود ۷۰ درصد به کشاورزی اختصاص دارد و بقیه صرف شرب و صنعت می شود.

موسوی تعداد چاه های حفر شده در منطقه را ۸۸هزار حلقه دانست و اظهار کرد: مالکان بیش از ۵۰ درصد آنها متخلف بوده یا با حفر چاه غیرمجاز و یا با اضافه برداشت بیش از مقدار مجاز مبادرت به تخلیه آب زیرزمینی می کنند و برداشت بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰میلیون مترمکعب آب را موجب می شوند که از این مقدار، بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با اعلام اینکه چنانچه در چارچوب نظام تخصیص آب، بهره برداری انجام شود دریاچه به سمت احیا پیش می رود، گفت: در این راه استان آذربایجان شرقی باید ۴۰۰ میلیون مترمکعب واستان آذربایجان غربی یک میلیارد مترمکعب از برداشت خود بکاهند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه استان کردستان چون برداشت قابل توجه و سدی در حال بهره برداری ندارد، نقش مخرب در وضعیت دریاچه ارومیه نداشته است. این استان حتی طرح های توسعه منابع آب خود را برای کمک به دریاچه متوقف ساخته است و فقط سد چراغ ویس برای تامین آب شرب سقز در دست اجراست.