ضرایب حقوقی معلمان وظیفه در سال ۹۴ اعلام شد+جزئیات
ضرایب حقوقی معلمان وظیفه در سال ۹۴ اعلام شد+جزئیات

طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، ضرایب حقوقی معلمان وظیفه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد. به گزارش عصر تبریز به نقل از فارس، سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه‌ای ضرایب حقوقی معلمان وظیفه را به ادارات کل آموزش […]

طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، ضرایب حقوقی معلمان وظیفه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش عصر تبریز به نقل از فارس، سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه‌ای ضرایب حقوقی معلمان وظیفه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰٫۶ مورخ هفتم مرداد ۹۴، تصویر نامه مورخ چهارم مرداد ۹۴ دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفظت اطلاعات نیروهای مسلح در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مأمور در سال ۹۴ جهت اطلاع ارسال می‌شود.

براساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح:

به موجب مصوبه شماره ۱۶۱۰۹۱٫ت ۵۱۷۳۵ هـ مورخه ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷ هیأت محترم وزیران ضریب ریالی سال ۱۳۹۴ به میزان ریال ۱۳۷۶ تعیین شده است لذا حقوق کارکنان وظیفه (به جز اعضای هیأت علمی) از ابتدای سال جاری برابر جدول زیر قابل پرداخت می‌باشد:

ردیف درجه درصد مبلغ حقوق ماهانه
۱ سرباز/ ناوی %۱۳۶ ۸۹۸۲۵۳ ریال
۲ سرباز دوم/ ناوی دوم %۱۳۷  ۹۰۴۸۵۸ ریال
۳ سرباز یکم/ ناوی یکم %۱۴۰ ۹۲۴۶۷۲ ریال
۴ سرجوخه/ رزم بار/ سرناوی %۱۴۳ ۹۴۴۴۸۶ ریال
۵ گروهبان سوم/ رزم‌آور سوم/ مهناوی سوم %۱۴۸ ۹۷۷۵۱۰ ریال
۶ گروهبان دوم / رزم ‌آور دوم/ مهناوی دوم %۱۵۴ ۱۰۱۷۱۳۹ ریال
۷ گروهبان یکم/ رزم دار یکم/ مهناوی یکم %۱۶۱ ۱۰۶۳۳۷۲ ریال
۸ استوار دوم/ رزم دار دوم/ ناو استوار دوم %۱۶۸ ۱۱۰۹۶۰۶ ریال
۹ استوار یکم / رزمدار یکم %۱۷۷ ۱۱۶۹۰۵۰ ریال
۱۰ ستوان سوم/ ناوبان سوم %۱۹۰ ۱۲۵۴۹۱۲ ریال
۱۱ ستوان دوم/ ناوبان دوم %۲۰۶ ۱۳۶۰۵۸۹ ریال
۱۲ ستوان یکم/ ناوبان یکم %۲۲۸ ۱۵۰۵۸۹۴ ریال
۱۳ ستوان یکم پزشک/ ناویان یکم پزشک %۲۵۲ ۱۶۶۴۴۱۰ ریال

 کمک هزینه معاش همسر و فرزندان کارکنان وظیفه:

در اجرای دستورالعمل کارکنان وظیفه معیل و متکفل، حق همسر و فرزندان کارکنان وظیفه در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می‌باشد:

کمک هزینه معاش همسر ماهانه ۱۱۱۴۵۶۰ ریال = ضریب ریالی سال ۱۲۹۴ (۱۳۷۶) * ۸۱۰

کمک هزینه اولاد هر فرزند ماهانه ۲۸۸۹۶۰ ریال =ضریب ریالی سال ۱۲۹۴ (۱۳۷۶) * ۲۱۰

بیمه پایه و مکمل درمان:

با  احترام، برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سرانه بیمه و مکمل درمان کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

بیمه مبلغ کل سهم بازار سهم دستگاه
پایه ۲۷۰٫۰۰۰ ریال ۵۴٫۰۰۰ ریال ۲۱۶٫۰۰۰ ریال
مکمل ۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۸۵٫۰۰۰ ریال ۱۱۵٫۰۰۰ ریال

کمک هزینه سفر کارکنان وظیفه غیربومی:

هزینه سفر کارکنان وظیفه غیربومی در هنگام اعزام به مرخصی استحقاقی (مسیر رفت و برگشت) با توجه به فاصله ترابری جاده‌ای محل خدمت تا محل اعزام، برای هر نوبت مرخصی به ازای هر کیلومتر معادل یک پنجم ضریب ریالی برابر فرمول زیر محاسبه و قابل پرداخت می‌باشد.

(مجموع مسافت رفت و برگشت بر حسب کیلومتر * یک پنجم ضریب ریالی سال)

فوق‌العاده بدی آب و هوا:

فوق‌العاده بدی آب و هوا به کارکنان وظیفه مأمور غیربومی بر مبنای حقوق ثابت و بر اساس جدول زیر پرداخت می‌گردد:

میزان درصد مربوط * حقوق ثابت

درجه بدی آب و هوا درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳ درجه ۴
افسران و درجه داران وظیفه %۱۰

توضیح:

پرداخت هرگونه وجهی در قالب اضافه کار، عیدی، پاداش، حق‌التدریس و حق کارشناسی به کارکنان وظیفه مأمور ممنوع می‌باشد.

اصلح است به جای پرداخت وجه نقد، سه وعده غذای رایگان برای کارکنان وظیفه غیربومی تأمین شود.

برای کارکنان وظیفه بومی که تا ساعت ۱۶ در محل کار حضور دارند یک وعده غذا (ناهار) تأمین نمایند.

کمک هزینه خوراک کارکنان وظیفه ذینفع به صورت ماهانه در فیش حقوق آنان درج و پرداخت گردد.

استفاده از البسه نظامی در محیط خدمت برای کارکنان وظیفه مأمور ممنوع می‌باشد.

به کارکنان وظیفه مأمور که از طریق دستگاه به کار گیرنده لباس مصوب ستاد کل نیروهای مسلح واگذار می‌شود، کمک هزینه پوشاک تعلق نمی‌گیرد.

پرداخت کمک هزینه پوشاک به کارکنان وظیفه ذینفع سالانه می‌باشد ولی اصلح است مبلغ مذکور به تعداد ماه‌های سال تقسیم و در فیش حقوقی ماهانه آن درج و پرداخت شود.

کمک هزینه خوراک

برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به موجب بند ۱ تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون وظیفه عمومی هزینه خوراک کارکنان وظیفه به میزان دو برابر هزینه کارکنان دولت می‌باشد با عنایت به این که رقم خوراک کارکنان دولت ماهیانه ۱۱۴۴۰۰۰ ریال می‌باشد لذا هزینه خوراک کارکنان وظیفه مامور به مراکز غیر نظامی ماهیانه ۲۲۸۸۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

کمک هزینه پوشاک‌

برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به موجب بند ۲ تبصره یک ماه ۴۹ قانون وظیفه عمومی هزینه پوشاک کارکنان وظیفه ۳۰۰۰ برابر ضریب ریالی می‌باشد. لذا در سال ۹۴ که ضریب ریالی ۱۳۷۶ می‌باشد. هزینه پوشاک کارکنان وظیفه (بومی و غیر بومی) مامور به مراکز غیر نظامی سالانه ۴۱۲۸۰۰۰ ریال می‌باشد.

کمک هزینه مسکن غیر بومی:

دستگاه به کارگیرنده موظف است برای کارکنان وظیفه غیربومی که در محل خدمت بیتوته می‌نمایند، جا و وسایل زیست مناسب جهت اسکان و استراحت تأمین نماید در صورت فقدان امکانات بایستی کمک هزینه آن را مطابق با عرف منطقه (شهرستان و شهر و …) به آنان پرداخت کنند.

کارکنان وظیفه بومی و غیربومی:

کارکنان وظیفه بومی به کسانی اطلاق می‌‌‌گردد که:

۱- در شهرستان محل سکونت خود خدمت نمایند.

۲- در فاصله کمتر از ۳۵ کیلومتر از محل سکونت با کارگیری شوند.

۳- یا بعد از ساعت کاری اسکان تردد به منزل را داشته باشند.

۴- یا در زمان جذب، پذیرش و اخذ امریه بنا به تمایل شخصی محلی خارج از محل سکونت را برای خدمت تعیین کرده باشند.

کارکنان وظیفه غیر بومی به کسانی اطلاق می‌گردد که:

۱- بنا به ضرورت و نیاز دستگاه‌ به کارگیرنده در شهرستان خارج از محل سکونت خود خدمت نمایند.

۲- امکان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بیتوته داشته باشد.