دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان اختصاص یافت
دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان اختصاص یافت

عصر تبریز: اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در نشست شورای برنامه ریزی استان با اشاره به ابلاغ ۱۳ میلیارد ریال اعتبار جدید برای اجرای مصوبات سفر رییس جمهوری به استان گفت: دو میلیارد ریال از این میزان برای تجهیز بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان اختصاص یافته است. وی با یادآوری سفر رییس جمهوری به […]

عصر تبریز: اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در نشست شورای برنامه ریزی استان با اشاره به ابلاغ ۱۳ میلیارد ریال اعتبار جدید برای اجرای مصوبات سفر رییس جمهوری به استان گفت: دو میلیارد ریال از این میزان برای تجهیز بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان اختصاص یافته است.

وی با یادآوری سفر رییس جمهوری به استان در اردیبهشت ماه سال جاری و اختصاص حدود یک هزار میلیارد ریال برای سال های ۹۴ و ۹۵ استان گفت: تا کنون بیش از ۵۰ درصد اعتبار سالجاری ابلاغ شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان یکی از وعده های محقق شده رییس جمهوری دراین خطه از میهن اسلامی است، اظهارکرد: پیوست فرهنگی برای برنامه های اقتصادی و طرح های عمرانی ضروری است.