ادبیات عجیب یک سایت در انتقاد از ظریف/«آیا ظریف مردم را «خر» فرض کرده است؟!
ادبیات عجیب یک سایت در انتقاد از ظریف/«آیا ظریف مردم را «خر» فرض کرده است؟!

عصر تبریز: مدیرمسئول سایت صراط نیوز در یادداشتی با عنوان «آیا ظریف مردم را «خر» فرض کرده است؟» به انتقاد از دست دادن ظریف و اوباما پرداخته است. همانطور که از تیتر عجیب این یادداشت برمی‌آید در آن انتقادهای تندی با ادبیاتی نامناسب نسبت به ماجرای دست دادن ظریف و روحانی به میان آمده است. […]

عصر تبریز: مدیرمسئول سایت صراط نیوز در یادداشتی با عنوان «آیا ظریف مردم را «خر» فرض کرده است؟» به انتقاد از دست دادن ظریف و اوباما پرداخته است. همانطور که از تیتر عجیب این یادداشت برمی‌آید در آن انتقادهای تندی با ادبیاتی نامناسب نسبت به ماجرای دست دادن ظریف و روحانی به میان آمده است.

Untitled

روز گذشته نیز بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد و عضو جبهه پایداری با داد و بیداد در صحن علنی مجلس گفته بود «ظریف با اجازه چه کسی با اوباما دست داده است؟»، بار دیگر در پایان جلسه علنی درخواست نوبت تذکر کرد و گفت: دقیقا زمانی که هزاران حاجی در منا آغوش مرگ افتادند آقای ظریف هم در آغوش اوباما و وزیر خارجه آمریکا افتاد! آقای ظریف غلط زیادی کرده اگر به عنوان وزیر خارجه چنین کاری کرده و دلش خواسته با رئیس جمهور آمریکا دست بدهد!

سخنان وی با تذکر محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، روبرو شد که میکروفن وی را قطع کرده و خواستار رعایت شان وزیر خارجه کشور شد. او با بیان اینکه در تذکرات باید رعایت ادب شود، ادامه داد: شان وزیر خارجه و یک مقام مسئول باید رعایت بشود.