عصر تبریز: اعضای گروه دوچرخه سواران رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی محوطه پارک جنگلی صائب را  در شهر تبریز پاکسازی کردند.این برنامه هجدهمین برنامه رکاب زنی و پاکسازی گروه دوچرخه سواران رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی است. گروه مردمی رفتگران طبیعت با هدف پاکسازی محیط طبیعی و در راستای فرهنگ سازی مراقبت از طبیعت هر هفته برنامه‌هایی […]

عصر تبریز: اعضای گروه دوچرخه سواران رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی محوطه پارک جنگلی صائب را  در شهر تبریز پاکسازی کردند.این برنامه هجدهمین برنامه رکاب زنی و پاکسازی گروه دوچرخه سواران رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی است.

گروه مردمی رفتگران طبیعت با هدف پاکسازی محیط طبیعی و در راستای فرهنگ سازی مراقبت از طبیعت هر هفته برنامه‌هایی را اجرا می‌کند.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”پارک صائب”]