عکس دیده نشده استاد شهریار و فخر‌الدین حجازی
عکس دیده نشده استاد شهریار و فخر‌الدین حجازی

استاد فخرالدین حجازی از جمله چهره‌های موفق در جذب بدنه اجتماعی به ویژه نسل جوان به اصول و معارف اسلامی، در عصر حاضر به شمار می‌شود.    

استاد فخرالدین حجازی از جمله چهره‌های موفق در جذب بدنه اجتماعی به ویژه نسل جوان به اصول و معارف اسلامی، در عصر حاضر به شمار می‌شود.

farhangnews_128495-363814-1432791760