گاف شگفت انگیز شهرداری تهران در استفاده از  شعر استاد شهریار+عکس
گاف شگفت انگیز شهرداری تهران در استفاده از  شعر استاد شهریار+عکس

در تصویر زیر غلط املایی دریکی از پوستر های مترو تهران را مشاهده می کنید.

در تصویر زیر غلط املایی دریکی از پوستر های مترو تهران را مشاهده می کنید.

۵۰۲۸۷۷_۴۲۴