عصر تبریز:کمال لطفی، فعال سیاسی در توییتر خود از افتادن حسن روحانی از پله خبر داد… گفتنی است تمام جملات و نظر متعلق به این فعال سیاسی است.

۳۷۱۱۶_۱۴۱