در پسا تحریم به شرایط ۸۹ و ۹۰ برمیگردیم
در پسا تحریم به شرایط ۸۹ و ۹۰ برمیگردیم

عصر تبریز: فرشاد مومنی اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت: حالا که پس از آن‌همه فرصت‌سوزی در دوره بعد از سال‌های ١٣٨۴ در اقتصاد ایران که در ابعاد بی‌سابقه‌ای تجربه شد، بالاخره فضا و فرصت‌های جدیدی یافته‌ایم، باید قدرشناس آن باشیم و همه در حد توان تلاش کنیم که به‌نحو بایسته و مقتضی از این […]

عصر تبریز: فرشاد مومنی اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت: حالا که پس از آن‌همه فرصت‌سوزی در دوره بعد از سال‌های ١٣٨۴ در اقتصاد ایران که در ابعاد بی‌سابقه‌ای تجربه شد، بالاخره فضا و فرصت‌های جدیدی یافته‌ایم، باید قدرشناس آن باشیم و همه در حد توان تلاش کنیم که به‌نحو بایسته و مقتضی از این شرایط بهره‌برداری شود.

در این مسیر‌ به‌نظر می‌رسد شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود، معرفی فرصت‌هایی است که شرایط جدید نصیب ما کرده است. به یک اعتبار، آنچه در دوره پساتحریم اتفاق می‌افتد، این است که ما به شرایطی شبیه سال‌های ٨٩ و ٩٠ برمی‌گردیم با این تفاوت که به‌واسطه سیاست‌های تنش‌‌زدایانه‌، که دولت جدید به‌کار گرفته، در مقایسه با آن دوره، هزینه‌های مبادله برای ما در استاندارد بین‌المللی کاهش یافته و میل و رغبت برای همکاری با ایران نیز به همان نسبت، افزایش پیدا کرده‌ است. اینها فرصت‌هایی است که در سال ٩٠ نداشته‌ایم.