عملیات لایروبی و اتصال زرینه رود به سیمینه رودعکس)
عملیات لایروبی و اتصال زرینه رود به سیمینه رودعکس)

عصر تبریز: عملیات لایروبی رودخانه ها واتصال زرینه رود به سیمینه رود جهت جلوگیری از پخش و تبخیر سریع روان آب و انتقال آن به پیکره اصلی دریاچه ارومیه در حال اجراست.                  

عصر تبریز: عملیات لایروبی رودخانه ها واتصال زرینه رود به سیمینه رود جهت جلوگیری از پخش و تبخیر سریع روان آب و انتقال آن به پیکره اصلی دریاچه ارومیه در حال اجراست.

IMG_6675 (Small) resized_495251_768 resized_495252_620 resized_495254_416 resized_495256_645 resized_495257_888 resized_495259_757 resized_495260_607 resized_495263_162