پرونده سنگین زمین خواری یکی از مقامات دولت احمدی نژاد
پرونده سنگین زمین خواری یکی از مقامات دولت احمدی نژاد

عصر تبریز: روزنامه اعتماد نوشت: یکی از معاونان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت قبل اتهام بده‌ بستان‌های مالی و واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها در ازای گرفتن مبالغ قابل توجه را به دوش می‌کشد. اگرچه او در حال حاضر از بازداشت آزاد شده اما پرونده برای بررسی در دادگاه جریان دارد. […]

عصر تبریز: روزنامه اعتماد نوشت: یکی از معاونان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت قبل اتهام بده‌ بستان‌های مالی و واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها در ازای گرفتن مبالغ قابل توجه را به دوش می‌کشد. اگرچه او در حال حاضر از بازداشت آزاد شده اما پرونده برای بررسی در دادگاه جریان دارد. شنیده‌ها حاکی از ارقام میلیاردی این پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداکرم جلالی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: هنوز پرونده مورد بررسی قرار نگرفته و صحبت‌ها پیرامون این فساد در حد اتهام است. او با بیان اینکه تخلف در هر اداره و سازمانی ممکن است به وجود بیاید تاکید کرد که فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.