برگزاری جشنواره سیب زنوز
برگزاری جشنواره سیب زنوز

عصر تبریز: شهردار زنوز از برگزاری جشنواره سیب زنوز در شهرستان مرند خبر داد و گفت: این جشنواره در ۸ مهر ماه در شهر زنوز شهرستان ویژه مرند برگزار می شود. جبار فرجی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سیب زنوز دارای طعم خاص و کیفیت فوق العاده ای بوده که برداشت این […]

عصر تبریز: شهردار زنوز از برگزاری جشنواره سیب زنوز در شهرستان مرند خبر داد و گفت: این جشنواره در ۸ مهر ماه در شهر زنوز شهرستان ویژه مرند برگزار می شود.

جبار فرجی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سیب زنوز دارای طعم خاص و کیفیت فوق العاده ای بوده که برداشت این محصول برای شهر توریستی زنوز یک محصول استراتژیک است.

وی برگزاری چنین جشنواره هایی را برای توسعه گردشگری شهر زنوز مهم ارزیابی کرد و افزود: برگزاری جشنواره سیب زنوز فرصت بسیار مناسبی برای شناساندن پتانسیل های گردشگری شهر زنوز است.

شهردار زنوز در ادامه گفت: طبیعت بکر و آب و هوای بسیار خوب این منطقه می تواند در توسعه صنعت گردشگری شهر زنوز نقش بسیار زیادی داشته باشد که از این طریق درآمد پایداری نیز برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.

فرجی در پایان اظهار داشت: جشنواره سیب زنوز با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان مرند، جهاد کشاورزی استان، شهرستان مرند و شهرداری زنوز در سوم مهر ماه در شهر زنوز مرند برگزار می شود.

گفتنی است در کنار خشکبار، «سیب»، محصول غالب باغات آذربایجان است. این همه گیری در کاشت و برداشت سیب به حدی رسیده که مردم آذربایجان تنها به کاشت، خرید و مصرف یک یا دو نوع سیب اکتفا نمی کنند. برای آذربایجانی ها هر سیب طعم و مزه خاص خود را دارد. از سیب سفید و قرمز مراغه گرفته تا سیب زنوز! و البته این آخری از شهرت و طعم خاص و بیشتری برخوردار است.

زنوز شهر کوچکی است در شهرستان مرند. اما سیب های کوچک و آبدار و در عین حال خوش آب و رنگ آن چیزی نیست که بتوان این شهر کوچک را فراموش کرد!