تعداد کاربران اینترنت به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید
تعداد کاربران اینترنت به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید

اتحادیه بین المللی مخابرات اعلام کرد که تا پایان سال جاری، تعداد کاربران اینترنت  به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر (نیمی از ساکنان زمین) خواهد رسید. اکثر  کاربران شبکه اینترنت به مناطق در حال توسعه تعلق دارند. طبق پیش بینی کارشناسان  تا اواخر  دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی  تعداد کاربران اینترنت  در کل جهان به ۳ […]

اتحادیه بین المللی مخابرات اعلام کرد که تا پایان سال جاری، تعداد کاربران اینترنت  به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر (نیمی از ساکنان زمین) خواهد رسید. اکثر  کاربران شبکه اینترنت به مناطق در حال توسعه تعلق دارند.

طبق پیش بینی کارشناسان  تا اواخر  دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی  تعداد کاربران اینترنت  در کل جهان به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از کل جمعیت زمین ( ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر) خواهد رسید. بدین ترتیب سطح  نفوذ اینترنت در جهان به  ۴۳٫۴ % در مقایسه با  شش و نیم درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی خواهد رسید. در  کشورهای پیشرفته  این شاخص  به ۸۲٫۲ %, می رسد و در کشورهای در حال رشد  تا ۳۵٫۳ %.  در کشورهای  در حال رشد ۲ میلیارد نفر از اینترنت  استفاده می کنند.

۱۲۲۹۶۵

در محاسبات اتحادیه بین المللی مخابرات آمده است که  در سال ۲۰۱۵ میلادی  شبکه های ۲G ، ۹۵  درصد  اراضی  مسکونی زمین  در مقایسه با ۵۸ درصد  در سال   ۲۰۰۰  میلادی را  پوشش می دهند. استفاده از فناوری ۳Gتا ۶۹ درصد افزایش خواهد یافت، اما  در نقاط  کشاورزی  دسترسی به  آن فقط برای ۲۹ درصد  ساکنان ممکن خواهد بود.

تا پایان سال جاری  تعداد کل مشترکین تلفن همراه از ۷ میلیارد تجاوز خواهد کرد، در حالی که ۱۵ سال قبل  تعداد مشترکان فقط  ۷۳۸ میلیون نفر بود. سطح کاربرد  « موبایل»  از  سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی  ۱۲ برابر افزایش را نشان می دهد.